Go Green

The sun and the rain will say when it’s ready,
we will deal with the rest.

Jobs


Via onderstaande links kun je onze vacatures openen:

Ter uitbreiding van de afdeling ICT zijn wij op zoek naar een:

- APPLICATIEBEHEERDER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informatieformulier voor sollicitanten GoGreen


GoGreen neemt privacy serieus. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van sollicitanten.
 

Heeft GoGreen privacyregels vastgesteld?


Ja, GoGreen heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt een samenvatting van ons reglement teruglezen in de privacyverklaring op onze site. Informatie specifiek voor sollicitanten treft u aan in dit formulier. Hierin is vastgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we deze informatie beschermen. Komt u in deze verklaring iets tegen waar u meer over wilt weten: raadpleeg dan eerst de privacyverklaring op de site. Wilt u daarna nog meer weten, dan kunt u informatie opvragen bij HR.
 

Welke informatie verwerkt GoGreen over mij?


In het kader van uw sollicitatie verwerken wij gegevens die verband houden met de beoordeling van uw sollicitatie en uw geschiktheid voor de vacante functie of een functie die in de toekomst vacant is. Daarom heeft GoGreen informatie over wie u bent. Het gaat dan allereerst om de gegevens die u ons bij de sollicitatie verstrekt, bijvoorbeeld de gegevens op uw CV (naam, geboortedatum en plaats, een foto, geslacht, contact en adresgegevens, gegevens over de door u gevolgde opleidingen, cursussen en stages en ook gegevens over de aard en inhoud van uw eventuele vorige dienstbetrekkingen en de beëindiging ervan).
GoGreen verwerkt ook andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door u of na uw toestemming zijn verstrekt, zoals assessments, psychologisch onderzoek of uitslagen van (medische) keuringen. Verder kunnen wij ook gegevens over u verzamelen via een internetsearch, ter verdere beoordeling van uw geschiktheid. Daarnaast verwerkt GoGreen beeldmateriaal waar u mogelijk op te zien bent, zoals (pas)foto’s, video’s en beelden van de beveiligingscamera’s vanwege uw bezoek aan een van onze locaties.
 

Waarom heeft GoGreen deze informatie nodig?


GoGreen gebruikt uw persoonsgegevens alleen met het oog op het vaststellen van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of die in de nabije toekomst vacant kan komen. Informatie over u wordt alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk aan de registratie van uw sollicitatie, de behandeling van uw sollicitatie en de afhandeling van uw sollicitatie en (in dien van toepassing) het uiteindelijk aanbieden van een arbeidsovereenkomst en daarbij andere voorkomende personeelszaken. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt om toezicht te houden op personen en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van GoGreen. 
Wij gebruiken persoonsgegevens voor deze doelen alleen als dit volgt uit het mogelijk aangaan van een (arbeids)overeenkomst , de wet, omdat we afspraken met andere partijen moeten uitvoeren of omdat wij er zelf een groot (gerechtvaardigd) belang bij hebben, zoals de beveiliging van het gebouw en de bezoekers.
 

Hoe komt GoGreen aan de informatie?


In de meeste gevallen levert u zelf informatie aan wanneer u solliciteert bij GoGreen. Ook houdt GoGreen zelf informatie bij. Bijvoorbeeld over uw sollicitatiegesprekken, assessments of onderzoeken. Verder kunnen wij ook gegevens over u verzamelen via een internetsearch. Daarnaast ontvangt GoGreen gegevens van derden, bijvoorbeeld informatie van referentieonderzoeken of een ingeschakelde adviserende partij die noodzakelijk is met het oog op de beoordeling van uw geschiktheid.
 

Geeft GoGreen mijn persoonsgegevens ook aan iemand anders?


In beginsel worden uw gegevens niet aan externen verstrekt. Intern worden uw gegevens alleen gedeeld met mensen die daar uit hoofde van hun functie kennis van dienen te nemen of toegang toe hebben. Uw gegevens delen wij alleen met derden als wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn, denk daarbij aan een bedrijf dat de administratie voor ons voert of aan overheidsinstanties als de Belastingdienst of het UWV. Met deze bedrijven maakt GoGreen waar nodig echter altijd duidelijke afspraken over privacy zodat uw persoonsgegevens ook bij deze derde partijen goed beschermd zijn.
 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?


GoGreen bewaart persoonsgegevens op servers en op papier niet langer dan nodig is. GoGreen kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit dan hoe lang ze worden bewaard. De meeste informatie wordt binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Soms is het echter nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat dit verplicht is op basis van een wet. GoGreen wil mogelijk uw persoonsgegevens met het oog op een mogelijke toekomstige vacature bewaren. Indien u daarvoor toestemming geeft, bewaart GoGreen deze gegevens maximaal 1 jaar.
 

Welke rechten heb ik?


U hebt het recht om een verzoek tot inzage te doen in uw dossier. U ontvangt van ons een overzicht van de gegevens die wij van u hebben. Ook bent u gerechtigd GoGreen te verzoeken om gegevens aan te passen als u van mening bent dat informatie niet klopt of onvolledig is. GoGreen is afhankelijk van de situatie verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan.

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die u zelf aan GoGreen heeft verstrekt, mee te nemen. GoGreen zorgt ervoor dat deze gegevens op uw verzoek in een makkelijk mee te nemen vorm aan u of op uw verzoek aan een derde worden afgegeven.

Bent u van mening dat GoGreen niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan eerst contact op met GoGreen om uw zorgen te bespreken. Helpt dit niet en heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Vragen?


Als u vragen heeft of meer wilt weten over privacy bij GoGreen, dan kunt u contact opnemen via hr@gogreenbv.eu.